Sverkels Romance af "Liden Kirsten" (J.P.E. Hartmann)(Lys Baryton)

Titlen omfatter åbningen til 2. akt af den romantiske opera "Liden Kirsten" (med tekst af H.C. Andersen), som består af de tre led: Introduktion, recitativ og romance. Musikken er udtryksfuld og samtidig - ikke mindst gennem Aksel Schiøtz' unikke fortolkning - velkendt for det brede danske publikum. Arrangementet kræver et velbesat concertband men er teknisk set meget overkommeligt. Til gengæld stilles der krav om sober klang og overskud på det fraseringsmæssige og dynamiske område. Med fuldt partitur.