Svanen  (Camille Saint Saëns)

Tubaen er blandt blæseorkestrets mest oversete som solistinstrument, men her er en kærkommen fornyelse: "Svanen", som er

sats nr. 13 i Saint Saëns’ suite fra 1886, og som er kendt og elsket som cello-solo, er for en udtryksfuld tubaist med god højde

(ambitus er i dette arrangement F – ’Eb) en lækkerbisken. Orkesterakkompagnementet er teknisk set meget overkommeligt,

men det stiller krav om akkuratesse og sober klang navnlig i de mange svage passager. Udgaver for harmoniorkester og Brass

Band. Med fuldt partitur.