Serenade fra “Der var engang”  (P.E. Lange-Müller)

Superlyrisk romance for tenor, som i dette arrangement udføres af en euphoniumsolist. Det er  musik, som alle kender

og kan nynne med på. Orkestermæssigt stilles krav om sober klang og frasering. Tonearten er Des dur (1/2 tone under

originaltonearten). Klokkespillet er det eneste slagtøj (kan undværes).