Riberhusmarch (J.F. Fröhlich)

Vel nok én af de kendteste danske marcher overhovedet (også uden for landets grænser). Selv om den oprindeligt er skrevet til en ballet (Erik Menveds barndom) er marchen i sin karakter tydeligt "militærisk". Den bør findes på ethvert dansk blæseorkesters repertoire. Med fuldt partitur.