Jeronimus sang (Carl Nielsen)

Denne Euphonium-solo stammer fra Carl Nielsens komiske opera "Maskerade". Tonearten er Eb-dur, og akkompagnementet er således ikke egnet til at ledsage en bassanger (orig. C-dur). Det er en smuk og udtryksfuld melodi, og den nænsomme instrumentering med euphoniet som solist klæder den godt. Ingen slagtøj.