Hyrden græsser sine får (C.E.F. Weyse)

Én af Weyses allermest kendte romancer for sangstemme og klaver. Her er den arrangeret som cornetsolo med akkompagnement

af brass band el. harmoniorkester. Akkompagnementet kan også bruges til ledsagelse af en sangsolist (sopran), da arrangementet

er holdt i originaltonearten (G moll). Ydermere er vedlagt korstemmer til gentagelsen af refrainet.