Grev Ingolfs March
(Flemming Neergård Pedersen)

Denne march - komponeret i 1999 - er en gave fra Slesvigske Fodregiment og Haderslev Kommune til Grev Ingolf som en tak for grevens aldrig svigtende interesse for den Sønderjyske landsdel. Marchen er moderne i stilen og som altid - når Flemming Neergård er komponisten - i 6/8-dels rytme. På foranledning af Grevinde Sussie citerer marchen i triodelen "Det haver så nyligen regnet". P.g.a. A4 formatet lader marchen sig ikke spille under gademarch. Tryk på MIDI eller CD for at høre lydeksempel.

MIDI (28 KB)

CD (221 KB)