Den milde dag er lys og lang  (Carl Nielsen)

Sangen er fra ”Fynsk Forår”, hvor den er det lyriske og varme indslag for en tenorsanger. Sangen er arrangeret

som solo for euphonium og er lagt i Eb dur (1/2 tone under originalen). Der er 3 forskelligt instrumenterede

vers. Ingen slagtøj.