Den danske sang 3. (Potpourri) (5 Carl Nielsen-sange)

Endnu et udvalg på 5 af Carl Nielsens i alt 324 sangmelodier: ”I solen går jeg bag min plov”, ”Jeg lægger mig så trygt til ro”, ”Oh, jeg er så glad i dag”,

”Jeg bærer med smil min byrde” samt afslutningsvis ”Danmark i tusind år”.  Arrangementet er primært beregnet på koncertbrug, men de enkelte melodier

kan også anvendes til akkompagnement af fællessang eller solosanger, idet de alle ligger i bekvemme tonearter for sangere. For slagtøjet er der ”lidt men

godt”, men arrangementet kan også fungere uden. Med fuldt partitur.