Britta polka (H.C. Lumbye)

Lumbyes - i blæserkredse - mest spillede komposition. Men pas på! De ømfindtlige passager skal gennemarbejdes grundigt, hvis ikke fremførelsen skal bære præg af overfladiskhed og ligegyldighed. Klokkespillet er - som i mange andre af Lumbyes kompositioner - nærmest obligatorisk. Conductor i C.