Bestil

Hele vort katalog over egne udgivelser af dansk musik fremgår af menuen "Katalog".

Bestilling af noder kan ske via-mail på adressen: hammerbak@heliosmusic.dk eller pr. telefon: 53 53 00 58

Betaling kan ske ved:

o        Indbetaling til konto i Totalbanken A/S: reg. nr. 6880, konto nr. 0001078046

o        Via "Mobilepay" på telefonnummer: 53 53 00 58