Bestil

Hele vort katalog over egne udgivelser af dansk musik fremgår af menuen "Katalog".

Bestilling af én eller flere titler foregår ved, at man med musen sætter flueben i kvadratet uf for den pågældende titel (brass band (BB) eller harmoniorkester (HO)). Når alle ønskede titler er markeret, ruller man ned til sidens bund, hvor - så vidt muligt - alle de ønskede oplysninger bedes angivet. Derefter trykker man på knappen "bestil", hvorved ordren bliver afsendt via e-mail. Har man angivet sin egen e-mail adresse, vil der snarest blive sendt bekræftelse på modtagelsen af ordren, med angivelse af forventet tidsfrist for modtagelse af forsendelsen. Der medsendes faktura til nodeforsendelsen, og betaling skal foretages inden 14 dage.

Betaling kan ske ved:

o        Indbetaling til konto i Totalbanken A/S: reg. nr. 6880, konto nr. 0001078046

o        Via "Mobilepay" på telefonnummer: 53 53 00 58

Alle de i kataloget angivne priser er incl. MOMS men excl. forsendelse.

Titler fra andre forlag er ikke medtaget i menuen "Katalog". Forespørgsler på eller bestillinger af disse kan anføres i rubrikken "Eventuelle kommentarer".