Bestil

Hele vort katalog over egne udgivelser af dansk musik fremgår af menuen "Katalog".

Bestilling af én eller flere titler foregår ved, at man med musen afmærker den pågældende titel enten ud for brass band (BB) eller harmoniorkester (HO). Når alle ønskede titler er markeret, ruller man ned til sidens bund, hvor - så vidt muligt - alle de ønskede oplysninger bedes angivet. Når dette er tilendebragt trykker man på knappen "bestil", hvorved ordren bliver afsendt via e-mail. Såfremt orkestret har angivet sin e-mail adresse, vil der snarest muligt blive sendt bekræftelse på modtagelsen af ordren, med angivelse af forventet tidsfrist for modtagelse af forsendelsen. Betaling sker som hidtil ved, at det medfølgende Giro-kort indbetales til Bank eller postkontor.

Alle de i kataloget angivne priser er incl. MOMS og forsendelse inden for landets grænser!

Titler fra andre forlag er ikke medtaget i menuen "Katalog". Forespørgsler på eller bestillinger af disse kan anføres i rubrikken "Eventuelle kommentarer".