Serenade fra “Der var engang”  (P.E. Lange-Müller)

Superlyrisk romance for tenor med 4-stemmigt herrekor som baggrund (herrekoret kan undværes i dette arrangement). Det er  musik,

som alle kender og kan nynne med på. Orkestermæssigt stilles krav om sober klang og frasering. Tonearten er Des dur (1/2 tone under

originaltonearten). Klokkespillet er det eneste slagtøj (kan undværes).