Schackenborg march (Arne Ole Stein)

March tilegnet slottet af samme navn i Møgeltønder. H.k.h. Prins Joachim har foranlediget marchens tilblivelse og har i sit oplæg til komponisten bedt om, at både marskens sang "For en fremmed barsk og fattig" og "Prins Joachims march" (også komponeret af A.O. Stein) bliver indlagt. Det er blevet til en pompøs og høreværdig march i traditionel dansk stil. Den er ikke brugbar som gademarch. Tryk på MIDI eller CD for at høre lydeksempel.

MIDI (19 KB)

CD (223 KB)