Jurisprudence March  (P.I. Tchaikovsky)

I anledning af, at Det Juridiske Fakultet i Sct. Petersborg i Rusland i 1885 fyldte 50 år, skrev Tchaikovsky denne festmarch. Han var selv

kandidat fra skolen og følte sig moralsk forpligtet til at bidrage til festen, men det var uden den store begejstring, han gik til opgaven. Re-

sultatet, en symphonisk march med et gennemgående og iørefaldende hovedtema, må dog siges at være yderst vellykket og særdeles vel-

egnet for det store harmoniorkester. Teknisk rummer marchen enkelte udfordringer, men sværhedsgraden C/D skyldes først og fremmest,

at flere af instrumenterne går til grænsen omfangsmæssigt, hvilket til gengæld giver arrangementet klanglig lys og spændvidde. Marchen

er i sin karakter yderst velvalgt som indledningsnummer til en koncert, og hvis den virker for lang, kan man fjerne et par repetitioner, så

varigheden beskæres med et halvt minut. Der kan anvendes op til 5 mand på slagtøjet. Med fuldt partitur.