Jagtstykke (J.F. Fröhlich)

Originalværk for 4 forskelligt stemte horn. Stemmerne er omskrevet til horn i F for alle 4 stemmer og 1-3 horn yderligere i Es og 4. horn i Bb (Tenorhorn)