Fire Forårssange

En lille buket af årstidens bedste danske sange. Arrangementet kan bruges dels som koncertstykke, idet de enkelte melodier er sammenføjet af modulerende overgange, dels som akkompagnement

til solo- eller fællessang af de enkelte sange. Arrangementet indeholder melodierne: Frydeligt med jubelkor (Piae cantiones 1582 (Rådhusklokkerne i Århus)), Nu lyser løv i lunde (Carl Nielsen),

Nu er dagen fuld af sang (Carl Nielsen), Når egene knoppes (Oluf Ring). Slagtøj bør være besat med 2 musikere. Fuldt partitur.