3 danske sange (arr. E. Hammerbak)

Potpourri over 3 kendte danske fædrelandssange: "Jylland mellem tvende have" (P. Heise), "I skovens dybe stille ro" (Langelandsk folkemelodi) og "Jeg elsker de grønne lunde" (A. Møller). Er konstrueret som koncertnummer, idet melodierne kædes sammen af modulerende overledninger, men de enkelte melodier kan med små ændringer også anvendes til sangledsagelse. Speciel conductor på 3 systemer. Tryk på CD for at høre lydeksempel.

CD (254 KB)